MINI MISS 2015 - NÁBOR

22.2.2015 14:00 - 22.2.2015 19:00
60 Kč

retro bar kladno spolupracuje s pořadateli letošní soutěže.

Semifinále soutěže proběhne dne 22.2. 2015 od 14.00 hod pro kategorie 6-9let.

Dále potom od 15.30 hod pro kategorie 10-13 let.

Oboje v prostorách společenského sálu areálu kladenského divadélka.

Uzávěrka všech přihlášek jest do dne 20.2.2015 (včetně). Registrace bude probíhat vždy hodinu před začátkem každé z kategorií.

Děti se představí před porotou (jméno, věk, záliby), následně proběhne krátký rozhovor.

Zeptáme se na 2-3 otázky a na závěr mají děti 1 minutu na volnou disciplínu, kde mohou ukázat co umí. Vyberte prosím např. tanec, zpěv, recitace, vtipná scénka, sportovní výstup, hra na hudební nástroj, kouzlení atp.. O Vašem výběru nám prosím dejte vědět předem na e-mail minimisskladno@volny.cz.

Při komunikaci používejte jméno přihlášeného dítěte a přidělené soutěžní číslo. Předpokládáme, že budete pro vystoupení Vašeho dítěte potřebovat hudební produkci, přineste proto CD s požadovanou skladbou v nadepsané obálce. V obálce můžete předat případně také nahrávku na flash disku. Na obálku napište jméno dítěte, přidělené startovní číslo, popište případné číslo skladby a požadovanou minutáž (např. od 1:02 do 2:05 min.). Tuto obálku předejte mistru zvuku při své registraci.

Při registraci uhraďte také zápisné, které činí 60,- Kč u kategorie 6-9 let nebo 90,- Kč u kategorie 10-13 let.

Do finále bude vybráno osm slečen a dvě náhradnice z každé kategorie.

Ve volném čase, při čekání na své vystoupení, můžete navštívit rodinný restaurant přímo v areálu kladenského divadélka. Zde se občerstvit a uvolnit.

Své případné dotazy směřujte na tlf. číslo: 775 060 777.

Samotné finále soutěže proběhne dne 7.6.2015 od 17.00 hod. Do té doby s postupujícími dětmi natrénujeme jejich nástupy a produkci.

Zpět